تور-کویر

کویرنوردی

کویر نوردی در طبیعت یکی از تجارب شیرین برای هر فرد است کویر یعنی یک زندگی جدید حیات وحش متفاوت و اقلیمی خشک و سوزان ، تلاش حیوانات و گیاهان کویری برای بقا در طبیعت داغ همواره برای طبیعتگردان جالب و گاها عجیب بوده است همه ی کویر ها آنقدر که فکر میکنید خشک و داغ نیستند اما باید این ذهنیت را داشته باشید که کویر یعنی عدم دسترسی به آب و شب های خنک و حتی گاهی سرد زمان مناسب سفر به کویر پاییز و زمستان است زیرا در دیگر فصول سال گرمای طاقت فرسای روز نخواهد گذاشت شما از سفر خود لذت ببرید